Khác biệt 2

Vỏ kho lạnh bằng vật liệu cao cấp

Không gây ảnh hưởng môi trường

Dạng module: tháo, lắp dễ dàng

Các mí ghép hoàn hảo, sắc sảo