Khác biệt 3

Cụm máy kho lạnh đồng bộ, cao cấp

Máy nén sản xuất tại Pháp

Dàn lạnh sản xuất tại Ý

Tính hệ thống lạnh bởi kỹ sư Ý