Máy lạnh Daikin 1.0HP

Mã sản phẩm: FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng dưới 15m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 1.0 HP
Tốc độ làm lạnh 9.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh 800 x 195 x 283 mm
Kích thước dàn nóng 695 x 244 x 418 mm
Trọng lượng dàn lạnh 9 kg
Trọng lượng dàn nóng 25 kg
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.0HP, inverter

Mã sản phẩm: FTKQ25SVMV/RKQ25RVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng dưới 15m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 1.0 HP
Tốc độ làm lạnh 9.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh 770 x 223 x 285 mm
Kích thước dàn nóng 730 x 270 x 418 mm
Trọng lượng dàn lạnh 8 kg
Trọng lượng dàn nóng 27 kg
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.0HP, inverter - dòng trung cấp

Mã sản phẩm: FTKC25TVMV/RKC25TVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng dưới 15m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 1.0 HP
Tốc độ làm lạnh 9.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.0HP, inverter - dòng cao cấp

Mã sản phẩm: FTKV25NVMV/RKV25NVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng dưới 15m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 1.0 HP
Tốc độ làm lạnh 9.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.0HP, inverter - Gas R410a

Mã sản phẩm: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng dưới 15m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 1.0 HP
Tốc độ làm lạnh 9.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.5HP

Mã sản phẩm: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 15m2 - 20m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh 12.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.5HP, inverter

Mã sản phẩm: FTKQ35SVMV/RKQ35RVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 15m2 - 20m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh 12.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.5HP, inverter - dòng trung cấp

Mã sản phẩm: FTKC35TVMV/RKC35TVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 15m2 - 20m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh 12.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.5HP, inverter - dòng cao cấp

Mã sản phẩm: FTKV35NVMV/RKV35NVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 15m2 - 20m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh 12.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 1.5HP, inverter - Gas R410a

Mã sản phẩm: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 15m2 - 20m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh 12.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.0HP

Mã sản phẩm: FTNE50MV1V/RNE50MV1V

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 20m2 -25m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 2.0 HP
Tốc độ làm lạnh 18.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.0HP, inverter

Mã sản phẩm: FTKQ50SVMV/RKQ50RVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 20m2 - 25m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.0 HP
Tốc độ làm lạnh 18.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.0HP, inverter - dòng trung cấp

Mã sản phẩm: FTKC50TVMV/RKC50TVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 20m2 đến 25m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.0 HP
Tốc độ làm lạnh 18.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.0HP, inverter - dòng cao cấp

Mã sản phẩm: FTKV50NVMV/RKV50NVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 20m2 -25m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.0 HP
Tốc độ làm lạnh 18.000 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.0HP, inverter - Gas R410a

Mã sản phẩm: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 20m2 - 25m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.0 HP
Tốc độ làm lạnh 18.000 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.5HP

Mã sản phẩm: FTNE60MV1V/RNE60MV1V

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 25m2 đến 30m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều
Công suất 2.5 HP
Tốc độ làm lạnh 21.500 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.5HP, inverter - dòng trung cấp

Mã sản phẩm: FTKC60TVMV/RKC60TVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 25m2 - 30m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.5 HP
Tốc độ làm lạnh 21.500 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.5HP, inverter - dòng cao cấp

Mã sản phẩm: FTKV60NVMV/RKV60NVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 25m2 - 30m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.5 HP
Tốc độ làm lạnh 21.500 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 2.5HP, inverter - Gas R410a

Mã sản phẩm: FTKS60GVMV/RKS60GVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 25m2 - 30m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 2.5 HP
Tốc độ làm lạnh 21.500 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 3.0HP, inverter - dòng trung cấp

Mã sản phẩm: FTKC71TVMV/RKC71TVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 30m2 - 35m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 3.0 HP
Tốc độ làm lạnh 24.200 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 3.0HP, inverter - dòng cao cấp

Mã sản phẩm: FTKV71NVMV/RKV71NVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 30m2 - 35m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 3.0 HP
Tốc độ làm lạnh 24.200 Btu/h
Gas sử dụng R32
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo:

Máy lạnh Daikin 3.0HP, inverter - Gas R410a

Mã sản phẩm: FTKS71GVMV/RKS71GVMV

Kích thước:

Nhiệt độ trong kho: Dùng cho phòng từ 30m2 - 35m2

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất Daikin
Kiểu máy lạnh Treo tường
Loại máy  1 chiều, tiết kiệm điện
Công suất 3.0 HP
Tốc độ làm lạnh 24.200 Btu/h
Gas sử dụng R410a
Kích thước dàn lạnh  
Kích thước dàn nóng  
Trọng lượng dàn lạnh  
Trọng lượng dàn nóng  
Xuất xứ  Thái Lan
Giá tham khảo: